hallux-valgus-ung-kvinna

Hallux valgus

Definition

Hallux valgus = snedställd stortåled, är en felställning av stortåleden.

Förekomst

Snedställd stortå är den vanligaste felställningen hos den vuxna befolkningen. Den förekommer hos närmare en fjärdedel av alla i åldersgruppen 18-65 år och drygt en tredjedel av alla över 65 år. En majoritet av de drabbade upplever besvär.

Diagnos

Hur vet du om du har hallux valgus? Du kan börja med att ställa dig upp barfota och titta på hur dina stortåleder ser ut. Om stortåleden skjuts markant utåt från foten (uppfattas ibland som en knöl) och stortån pekar in mot de andra tårna i uppskattningsvis mer än 15 graders utåtvinkling, kan du ha det.

På röntgenbilder går det lättare att utläsa vinklar. Diagnosen hallux valgus innebär att vinkeln mellan första och andra tåbenen (stortån och pektån) är över 10 grader samt att stortåns vinkling mot pektån är över 15 grader.

Symptom på hallux valgus

Symptom som du kan ha i samband med snedställd stortåled förutom de rent estetiska är smärta, rodnad och känselbortfall i samband med bruk av trånga skor. Detta är egentligen en direkt följd av nedsjunket fotvalv där muskler och ligament förlorat sin stabiliserande funktion. Resultatet är att foten blivit bredare och åkomman debuterar.

Orsaker

Orsaken till snedställd stortåled är inte helt klarlagd. Men vi vet att det drabbar kvinnor oftare än män. Den ärftliga faktorn är en stor enskild faktor. Forskning har inte kunnat bevisa att utveckling av snedställd stortåled skulle vara orsakat av skoanvändning. Dock vet vi att åkomman knappt existerar bland populationer som går barfota. Med tanke på hur barfotagång gynnar och stärker användningen av fotens muskulatur skulle vi kunna spekulera i om fotstyrka och stabilitet spelar in.

Förväxlingsdiagnoser till hallux valgus

  • Hallux rigidus
  • Artrit

Olika former av hallux valgus

Besvären börjar ofta i medelåldern och vi talar då om förvärvad hallux valgus. Men även ungdomar kan drabbas. Denna form kallar vi juvenil hallux valgus. Det drabbar oftast tonårsflickor som tränar mycket och har problem med skor.

Behandling

För behandling överväg följande:

  • Träning
  • Avlastning/skydd
  • Operation

När behöver du söka hjälp?

Ibland kan det hända att leden drabbas av en inflammation, varvid stortåleden blir öm, varm och svullen. Kännetecknande för en inflammation är att besvären inte ger sig även om du tagit av dig skorna. Drabbas du ofta av en sådan inflammation eller om den håller i sig länge trots rätt egenvård så kan du behöva söka läkarhjälp.

Ibland händer det också att förhårdnader och liktornar drabbar knölen och i så fall kan du behöva söka professionell hjälp med att få bort dessa.